Girtester

Nedan kan ni se bilder från fart och girproverna av Aevotec 540.