Stabilitetsprover

Aevotec är en stabil båt. Bilder nedan är för stabiltetstester som är gjorda inför CE-märkningen. Lägg märke till vid simuleringen med alla sandsäckar på ena sidan som motsvara 6 personer, konstruktören Niclas Kling samt en från varvet så ligger tar hon inte in vatten på lägsta punkten ändå och slagsidan är inte så stor så att det en kommer in vatten genom länsbrunnarna i durken.