Girtester

Girtesterna görs för att visa att båten klarar av att manövreras utan att vara oberäknelig. En maximal tillåten girradie räknas ut med en formel som baserar sig på båtens längd och vilken maxfart båten väntas ha. För att klara av CE-godkännandet krävs att man endast gör testerna för den största motorn. Vi har dock valt att göra testerna på samtliga motorer som är testade för att kunna stå för att alla motorer och alla farter går båten att hantera i.

Maximal girradie är vid 27 knop 26.4 m vilket motsvarar 70 Hk motorn, för 90 Hk motorn har används girradien för 30 knop 32.4 m vilket ger en mindre tillåten radie än den maxfart hon kördes med. För 140 Hk motorn har maximal tillåtna girradie baserats på farten 35 knop. 

Lite hur det ser ut under själva girtesterna framgår av filmen nedan.

 

 

Girradierna har mätts upp dels genom att lägga ut maximala tillåtna längd med bojar dels har det lyfts in i Google Earth för att plottas. I samtliga fall uppfyller Aevotec 540 testkraven.

Nedan ligger några av de tester som har gjorts för 140 Hk motorn.